Conferència: Una nova cultura del coneixement
 
RCE Barcelona, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, està organitzant la conferència Una nova cultura del coneixement per a afrontar els canvis globals, i així augmentar la contribució al desenvolupament sostenible de les universitats.
Es celebrarà l'octubre 2008, amb oportunitats tant per a participar de manera presencial des de la UPC com mitjançant Internet des de qualsevol altre punt del món.
 

El per què?

Per a què les universitats puguin contribuir amb tot el seu potencial als grans reptes del segle XXI (com ara el canvi climàtic, el creixement insostenible del consum i la producció de béns, la corrupció i la falta de transparència, la participació inclusiva d'institucions i empreses, l'explosió de la població urbana i la pobresa mundial).
 
És necessària una nova cultura del coneixement a l'educació superior. Una nova visió per a integrar els valors de la sostenibilitat tant en docència, investigació, gestió com en la manera de relacionar-se amb la societat. Les actituds i la manera d'actuar cal que donin un canvi radical de direcció.
 
Aquesta conferència és la 5a edició de la sèrie de conferències internacionals d'EMSU (Environmental Management for Sustainability).
Té els següent objectius concrets:
 • Compartir experiències de sostenibilitat entre les universitats
  Mitjançant una base de dades d’eines i experiències de sostenibilitat en educació superior encol·laboració amb altres xarxes (University Leaders for a Sustainable Future, Universitat de les Nacions Unides, RCE, Global University Network for Innovation)
 • Connectar xarxes de complicitat en àrees clau d’universitats sostenibles i a nivell regional
  Mitjançant tallers, debats on-line i blogs
 • Analitzar els èxits assolits amb la Dècada d’Educació per a la Sostenibilitat
  Mitjançant enquestes i entrevistes conjuntament amb la xarxa de RCEs.
 • Compartir simulacions i tècniques de backcasting com a eines per a construir societats més sostenibles


A qui va destinada?

La conferència està dirigida a les persones i organitzacions que tinguin interès en construir una nova cultura del coneixement i així motivar un flux de coneixement entre la universitat i la societat (en ambdues direccions).
Les activitats a Barcelona estan dirigides a professors, personal d'administració, directors, investigadors, xarxes d'estudiants de les Universitats de la regió i a altres grups locals (com p.e. administracions públiques, empreses, ONGs i altres grups amb interès en la transferència de coneixement entre la universitat i la societat).
Les activitats via Internet estan dirigides a les comunitats universitàries internacionals i a organitzacions entre la societat civil, empreses, fundacions, xarxes d'empreses responsables.
 
Com participar?
 
La conferència es celebrarà del 15-17 d'octubre 2008 i estarà oberta a la participació d'actors locals i a distància, havent-hi diverses oportunitats de participar via Internet. Els temes principals que es tractaran, en el context de la visió d'una nova cultura del coneixement per a construir societats més sostenibles, seran:
 • Canvi climàtic i l'escassetat de recursos (menjar, energia, aigua)
 • Patrons de producció i consum
 • Governança i responsabilitats de canvi
 • Reducció de la pobresa i igualtat
 • Sistemes urbans
Les contribucions són benvingudes! Cal que es centrin en explorar les possibilitats de promocionar noves actituds a la universitat en una o més de les següents àrees:
 • Educació
 • Recerca interdisciplinària i aplicada
 • Excessos i canvis d'organització
 • Operacions
Més info: resum (disponible només en anglès)
La pàgina web de la conferència és: www.emsu.org
 
Si estàs interessat en participar, envia un correu electrònic a Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, heu d'activar el Javascript per poder-la veure  i t'enviarem una enquesta prèvia a la conferència, sobre el paper de la universitat a la societat.