L'eficiència energètica als diferents nivells educatius

L’Institut de Ciències de la Educació (ICE) de la UPC està duent a terme un estudi, per a l’Institut Català de la Energia (ICAEN), sobre l’eficiència energètica i l’educació formal a Catalunya.

Abast del projecte
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior
 • Estudis universitaris de Primer i Segon Cicle
RCE Barcelona col·labora en el projecte encarregant-se de la formació universitària.
En aquesta primera fase, s’analitzaran principalment els estudis universitaris tècnics de 1r i 2n cicle que tinguin un paper rellevant en la generació, transformació, transport i ús de l’energia.
 
Antecedents
 
El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 [1] constata la necessitat d'una visió sostenibilista del sistema energètic per a contrarestar la propagació tendencial de l’actual sistema i així evitar:
 • l’agreujament de les disfuncions socioeconòmiques sobre la governabilitat global
  (p.e. conflictes derivats de l’estructura geopolítica actual basada amb combustibles fòssils)
 • l’agreujament de les disfuncions ambientals sobre el medi de la propagació tendencial de l’actual sistema energètic
  (p.e. efectes sobre el clima de la progressiva concentració de gasos d’efecte hivernacle)
 • la prevenció de les disfuncions d’una eventual crisi energètica
  (p.e. no tenir a temps la tecnologia i els combustibles alternatius, quan els fòssils escassegin)
Entre les diferents propostes d’actuació assenyala l’educació com a punt clau. Incloent-hi l’estratègia d’integrar el coneixement de l’estalvi i eficiència energètica (EE) en les diferents àrees de formació, en tots els àmbits i nivells d’educació. I aquí és, on l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) pot jugar un paper fonamental.
 
Objectius
 
L’objectiu general del projecte és identificar quin és el tractament que reben els coneixements científics, tècnics, ambientals i econòmics al llarg de les diferents etapes del sistema educatiu, analitzar la seva idoneïtat i, si s’escau, realitzar propostes de millora.
En el cas de la formació universitària, els objectius específics són:
 • Analitzar en profunditat els continguts d’assignatures, així com els objectius de les titulacions de l’àmbit de l’enginyeria industrial i l’edificació, en referència  a l’EE.
 • Definir les competències que seria desitjable que els estudiants que superen els diferents nivells educatius assolissin en matèria d’EE.
 • Formular propostes i recomanacions, perquè es puguin introduir millores en els actuals esquemes formatius per avançar en la direcció de millorar els nivells de formació en matèria d’EE.
Calendari d'actuacions

Març Estudi preliminar de totes titulacions universitàries
Març/Abril      
Recull bibliogràfic de les titulacions escollides i elaboració enquestes
Abril Recerca dels contactes adients a enviar l’enquesta
26-27 Abril Enviament de les enquestes via correu electrònic
1 Maig Trucades al contacte indicat
11 Maig Termini per retornar les enquestes
Maig/Juny Anàlisi de les enquestes, propostes de futur
Finals Juny Jornada Oberta
Juliol Informe final

 

 

 

 

 

 

Presentació

Presentació del projecte en el Seminari L’estat de la recerca en l’Educació per a la Sostenibilitat a Catalunya organitzat per la xarxa de recerca en Educació per a la Sostenibilitat (Edusost):

presentació []

Referències

[1] Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015, pàgina web ICAEN: www.icaen.net (web visitada: 04/03/2007)

video resum


 
Més informació: Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, heu d'activar el Javascript per poder-la veure