Partners

RCE Barcelona és una iniciativa impulsada per el Centre per a la Sostenibilitat (CITIES) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les organitzacions fundadors són:

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), un referent tecnològic en el desenvolupament sostenible per la seva contribució educativa, de recerca i innovació i compromís social.

Xarxa EDUSOST.cat (EDUSOST), una xarxa de recerca en educació per a la sostenibilitat promoguda per les universitats catalanes.

Enginyeria sense Fronteres (ESF), ONG per al desenvolupament que té un programa d’educació en tecnologia per al desenvolupament humà en països del sud.

Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), ONG que té com a objectiu promoure la sostenibilitat a Espanya i Llatinoamèrica, en col·laboració amb el sector públic, empreses i altres fundacions.

Ajuntament de Barcelona (AjBCN), a través del programa d’Agenda 21.

Diputació de Barcelona (DipBCN), a través de la revista digital www.sostenible.es

Dep. Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (GenCat), a través del programa d’educació ambiental del departament.

 

RCE Barcelona compta amb un consell executiu (constituït per persones dels membres fundadors) per aprovar i avaluar les actuacions i, donar suport a la cerca de recursos. L’equip de treball consta de Dídac Ferrer, Director del Centre per a la Sostenibilitat, Heloise Buckland, coordinadora del RCE Barcelona, i un cercle de col·laboradors que treballen pel projecte.

 

RCE Barcelona convida a les organitzacions de tottipus a col.laborar en el projecte per a promoure l’educació per a lasostenibilitat en el seu àmbit d’activitats i connectar amb la xarxa deRCEs global.

 

Entitats col.laboradors

 

Altres entitats que col.laboran amb la xarxa RCE Barcelona són: Eco-Union, El Tinter, Fundació Futur, UnescoCat, Federació Catalana d'ONGD, Fundació Prevenció de Residus i Consum Responsable, Associació Barrinar i Barcelonya SCCL.

 

Beneficis per col.laborar amb RCE Barcelona

L’organització tindrà els següents beneficis directes:

 

 • Transferència de coneixement sobre la sostenibilitat a través de diferents actors
 • Connexió amb altres RCE per a realitzar projectes internacionals d'educació i sostenibilitat
 • Subscripció a la revista Educació i Sostenibilitat i l'oportunitat de participar-hi
 • Participació gratuïta als seminaris, congressos i actes de RCE Barcelona
 • Difusió del seu compromís mitjançant publicacions, actes i Internet

 

Compromís

Els col.laboradors de RCE Barcelona es comprometen a participar com a mínim en una de les activitats llistades a continuació i a comunicar la seva experiència a través de la pàgina web de RCE Barcelona.


Formació: Promoure la formació de persones amb capacitat de lideratge per a la sostenibilitat a través de la participació en una dels següents activitats.
 • Seminari Internacional sobre organitzacions sostenibles (4-9 de febrer 2008)
 • Trobada Annual Internacional de la xarxa de RCE (2-4 de juliol 2008)
 • Cinquena edició del congrès internacional EMSU (15-17 d'octubre 2008)

Innovació i investigació: Impulsar la innovació en Educació per a la Sostenibilitat mitjançant la producció i disseminació del coneixement.
 • Participació en un projecte de recerca en educació per a la sostenibilitat amb un altre membre de RCE Barcelona
 • Participació en un projecte de recerca en educació per a la sostenibilitat amb un RCE d'una altra regió o país
 
Diàleg social en Educació i Sostenibilitat: Facilitar el diàleg social i la connexió d’actors actius en l’ Educació per a la Sostenibilitat.
 • Contribuir a la revista Educació i Sostenibilitat amb una proposta d'article, article breu, notícia, recurs pedagògic, fotos o altres.
 • Col.laborar amb la distribució i promoció de la revista ES en centres educatius o organismes d'educació informal.