Presentaciˇ
Les Nacions Unides han establert una Dècada d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014) amb la missió d’integrar els valors de la Sostenibilitat en tots els aspectes de l’aprenentatge. La Dècada té com a objectiu generar les competències necessàries per a crear una societat més sostenible i justa per a tothom. RCE Barcelona és un centre regional d’expertesa en Educació per al Desenvolupament Sostenible reconegut per la Universitat de les Nacions Unides en una xarxa global d’RCEs a tot el món.

Visió i Missió
La visió del RCE Barcelona és que tant les organitzacions de diversos sectors com les persones de diferents edats, vocacions i cultures tinguin els coneixements, habilitats i valors per a actuar de manera més sostenible individual i col·lectivament.

La missió del RCE Barcelona és la de facilitar la integració de la sostenibilitat en l’educació formal i informal a la zona d’influència dels seus membres fundadors, mitjançant tècniques innovadores d’aprenentatge, difusió d’exemples de bones pràctiques, connexió d’actors en diferents àmbits treballant en educació per a la sostenibilitat i, intercanvi d’experiències amb altres RCEs.

Objectius

 • Promoure la formació de persones amb capacitat de contribució a la sostenibilitat
 • Impulsar la innovació en Educació per al Desenvolupament Sostenible mitjançant la producció i la disseminació d'una nova cultura de coneixements
 • Facilitar el diàleg social i la connexió d’actors actius en Educació pel Desenvolupament Sostenible

 

Estratègia global

RCE Barcelona va ser anomenada oficialment com a Regional Centre for Expertise per la Universitat de les Nacions Unides el juny 2005. Durant el 2006 es varen establir relacions amb els membres fundadors del RCE, paral·lelament al disseny d’un pla d’acció i la implantació de projectes. L’objectiu principal pel 2007 és consolidar el finançament del RCE Barcelona, l‘estructura de govern i les relacions amb els socis, així com iniciar la segona fase de la iniciativa. El projecte consta de les següents fases:
 
 • Primera fase (2005-2006): Firmar convenis amb UNU (Universitat de les Nacions Unides), pla estratègic, establiment de relacions amb membres de la xarxa, disseny del pla d’acció i, implantació de projectes.
 • Segona fase (2007- 2010): Consolidació del finançament, de l’estructura de govern i les relacions internacionals, implantació de programes, difusió i avaluació, edició del primer número de la revista Educació i Sostenibilitat.
 • Tercera Fase: (2010-2014): Consolidació de programes, difusió i comunicació, valoració i redacció d’informes.

 

Respecte al seu públic objectiu, d’una banda el RCE Barcelona dirigeix les activitats a persones amb capacitat de lideratge en el sector educatiu formal i no formal (p.e. rectors/es d’universitats , directors/es d’escoles, museus i ONGs, responsables de recursos humans d’empreses). D’altra banda, adreça activitats a les persones que ja treballen per a la sostenibilitat en el sector educatiu, l’administració, la societat civil i les empreses.
 
Criteris d'actuació
RCE Barcelona pretén integrar els següents conceptes en totes les actuacions, tant en la selecció de projectes i socis, com en la seva gestió i comunicació d’activitats i recursos:
 
Diversitat en la participació
 • Treballar amb organitzacions que promouen activitats d’aprenentatge per a gent de totes les edats, cultures i contextos
 • Promoure la interacció entre els diferents sectors i tipus d’organitzacions

 

Coherència entre els diferents nivells d’educació
 • Promoure coherència i coordinació entre els diferents nivells d’educació (primària, secundària, universitària i professional)

 

Connexió d’actors actius en educació per a la sostenibilitat
 • Treballar amb organitzacions que tenen capacitat de xarxa i connecten diferents sectors
 • Compartir i aprendre d'experiències amb altres RCEs en el món

 

Complementarietat amb activitats existents
 • Complementar les activitats de les xarxes i les organitzacions que ja existeixen per a promoure l’Educació per a la Sostenibilitat (EpS)
 • Trobar oportunitats de difusió en canals ja existents
 • Aprofitar plataformes i iniciatives existents

 

Intercanvi de coneixement
 • Interactuar amb altres regions actives en EpS
 • Actuar com a catalitzador per a metodologies noves i innovadores en EpS

 

Transparència, eficiència i avaluació
 • Assegurar la transparència, avaluació i eficiència en totes les activitats i en el consum de recursos
 • Promoure l’avaluació de les activitats i les persones implicades

 

 

Image Presentació RCE Barcelona

Memòria RCE Barcelona