Regional Centre for Expertise in Education for Sustainable Development
  • Català
  • Castellano

Subscripció a la revista «Educació i Sostenibilitat»

 

1 - Dades de la revista

 
   

2 - Dades del subscriptor i de la tramesa

 

Dades del subscriptor

Dades per a la tramesa (omplir només si és diferent de l'anterior)

3 - Forma de pagament

 Si heu triat "Domiciliació bancària"

Entitat

Oficina

DC

Número de compte
Si heu triat "Ingrés / Transferència bancària"
Heu de fer una transferència per l'importe corresponent al següent compte de la
Caixa d'Enginyers: 3025 0005 81 1433240842

Després ens heu d'enviar el justificant d'ingrés o transferència per correu electrònic a es@barcelonya.com o, per fax, al (+34) 93 301 28 31. Un cop rebuda la confirmació d'ingrés, tramitarem la tramesa de la revista.
Si heu triat "PayPal"
Completeu aquest formulari, feu clic a "Enviar subscripció" i se us redireccionarà a la pàgina on haureu completar el pagament. Un cop verificat el pagament, us enviarem un correu electrònic confirmant les dades i la tramesa de la revista.
Si heu triat "Altres formes de pagament"
Aquesta forma de pagament està pensada especialment per a institucions i organitzacions que necessiten l'emissió d'una factura de forma avançada. Si us plau, completeu la subscripció i us farem arribar una factura i la forma de procedir amb el pagament.
  
NOTA: Aquestes dades s'incorpararan a un fitxer de tractament de dades registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, d'acord a la Llei 15/99, amb la finalitat exclusivament relativa a la revista Educació i Sostenibilitat o informació vinculada a aquesta. Per consultar la informació existent a la base de dades sobre la vostra persona o entitat, rectificar-la o cancel·lar-la o qualsevol altra finalitat, us podeu adreçar al titular de l'esmentat fitxer:

Barcelonya SCCL · Educació i Sostenibilitat
Via Laietana 45, esc. b, pral. 2a
08003 Barcelona

Email: es@barcelonya.com
Telèfon: (+34) 902 001 891